Loading...
DESFIINTARI FIRME 2017-07-10T10:03:32+00:00

Echipa noastra va ofera consultanta specializata cu privire la toate etapele procesului de desfiintare a unei firme. Avand experienta in contabilitate si consultanta fiscala, gasim cele mai bune solutii pentru a oferi servicii de calitate. Fie ca este vorba de gestiune, infiintare sau desfiintare a firmei.

Dizolvarea-lichidarea-radierea sunt cele 3 etape succesive ale procesului de desfiintare al unei firme. Fiecare etapa a acestui proces presupune intocmirea unor documente distincte. Efectuarea unor demersuri si finalizarea cu succes a unei etape referitoare la dizolvare permite intrarea in etapa de lichidare si ulterior radierea firmei din evidentele Oficiului Registrului Comertului.

Dizolvare SRL

Dizolvarea societatii poate fi consecinta unei situatii de drept sau de fapt si este expresia vointei asociatilor (cazul dizolvarii voluntare), sau a unor persoane, institutii, factori, imprejurari din exterior.

Dizolvarea SRL-ului pregateste etapa lichidarii patrimoniului. Astfel, daca societatea nu este profitabila, asociatul poate opta pentru dizolvarea SRL-ului.

Dizolvarea este faza incipienta a procesului de desfiintare a firmei.

Dizolvarea voluntara a unui SRL, acte necesare:

 • Cerere de inregistrare a mentiunii – original
 • Decizia asociatului unic de dizolvare – original
 • Dovada achitarii taxelor.
SOLICITA INFORMATII

Lichidare SRL

Operatiunile de lichidare a societatilor comerciale sunt reglementate de art. 246 – 264 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Operatiunile pentru lichidarea unui SRL sunt:

 • Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care urmeaza sa se lichideze.
 • Intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze.
 • Stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor a operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de catre lichidator in numele societatii comerciale.
 • Valorificarea elementelor de activ.
 • Achitarea datoriilor societatii comerciale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si a celorlalte obligatii sociale catre alte fonduri, salariati si alti terti.
 • Stabilirea rezultatului lichidarii (profit sau pierdere).
 • Calcularea, retinerea si virarea impozitului pe profit/venit si a impozitului pe venit in urma actiunii de dizolvare/lichidare.
 • Intocmirea bilantului de partaj.
 • Efectuarea partajului capitalului propriu al societatii comerciale.

Documente necesare:

 • Cerere de radiere (original);
 • Decizia asociatului unic prin care se ia act de dizolvare (original);
 • Certificatul de înregistrare plus anexele sale (originale);
 • Certificat obtinut de la Fisc din care sa rezulte ca nu exista datorii (copie);
 • Situatia financiara de lichidare;
 • Dovada publicarii in Monitorul Oficial;
 • Dovada platii taxei de timbru judiciar si a taxei de registru.
SOLICITA INFORMATII

Radiere SRL

In cazul in care un SRL nu este profitabil, administratorul acesteia poate opta fie pentru dizolvarea-radierea firmei, fie pentru suspendarea temporara a activitatii. Procesul de desfiintare a unui SRL presupune, de regula, doua etape: cea de dizolvare si cea de radiere. De cele mai multe ori, radierea unui SRL este un proces relativ simplu, insa exista si situatii complicate, mai ales in cazul in care SRL-ul are mai multi asociati.

Cele doua etape (dizolvarea si radierea SRL-ului) implica intocmirea si depunerea unor acte/ cereri/ hotarari, realizarea unor situatii financiare de lichidare, achitarea taxelor si tarifelor legale aferente.

Pentru a radia cat mai simplu si cat mai repede un SRL si pentru a evita diferite probleme si drumuri inutile, cea mai buna solutie este sa apelati la un specialist. Acesta o sa va explice cu exactitate ce pasi trebuie sa urmati, o sa va ajute cu intocmirea tuturor cererilor si actelor necesare si o sa realizeze situatia financiar-contabila finala a SRL-ului.

SOLICITA INFORMATII

Radiere PFA

Conform legislatiei in vigoare (art.21 si 27 din OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate), acestea isi pot inceta activitatea prin radierea din Registrul Comertului in urmatoarele situatii:

 • Prin deces;
 • Prin vointa acestuia;
 • In conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele necesare pentru inregistrarea radierii unui PFA:

 • Cererea de inregistrare – original;
 • Documentul care atesta motivul –dupa caz;
 • Certificatul de inregistrare si certificatul constatator de autorizare – original;
 • Dovada platii taxelor aferente: taxa de registru, fondul de lichidare, fondul de buletin.
SOLICITA INFORMATII

Radiere II

Intreprinderea Individuala isi inceteaza activitatea si este radiata din Registrul Comertului in urmatoarele cazuri:

 • In urma decesului;
 • Prin vointa titularului;
 • In conditiile art.25 din Legea nt.26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Actele necesare pentru radierea Intreprinderii Individuale:

 • Actul de identitate;
 • Toate actele eliberate de Registrul Comertului;
 • Certificatul de atestare fiscala;
 • Certificatul de deces – daca este cazul.
SOLICITA INFORMATII

DOMENII IN CARE ACTIVAM

Constructii

Service Auto

column3-image1Prestari servicii

Agricultura

Pescuit

Comert

Alimentatie publica

Publicitate

Transport

SA LUCRAM IMPREUNA !

Lucram ca o singura echipa unita cu companii de top din Constanta si oferim clientilor nostri cele mai inalte sfaturi de calitate.

CONTACTEAZA-NE