Loading...
INFIINTARI FIRME 2017-07-19T07:44:37+00:00

Iti stam la dispozitie pentru orice intrebari ai avea în legatura cu informatiile si documentatia necesara pentru a-ti infiinta si dezvolta armonios propria societate.

Indiferent daca esti la inceput de drum si ai nevoie de consiliere, sau afacerea are nevoie de consultanta comerciala si evident contabil, noi suntem aici ca sa te ajutam respectand intocmai litera legii. Infiintarea unei firme poate reprezenta o provocare pentru oricine, astfel ca orice sustinere si dorinta de a coopera cu cineva mai experimentat este un bonus in orice situatie.

INFIINTARI  FIRME

INFIINTARE SRL CONSTANTA

SRL – adica societate cu raspundere limitata – este cea mai uzuala forma de functionare.


INFIINTARE SRL – LEGISLATIE:

 • Societăţile cu răspundere limitată (SRL) sunt înfiinţate în baza Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Societatea cu răspundere limitată este acea formă de societate comercială ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii răspund numai în limita aportului lor.
 • Numărul de asociaţi ai unei societăţi cu răspundere limitată se stabileşte prin actul constitutiv şi poate varia între 1 (minim) şi 50 (maxim).
 • Capitalul social al societăţii cu răspundere limitată este variabil şi nu poate fi mai mic de 200 lei.
 • Capitalul social minim trebuie subscris şi vărsat integral la data înfiinţării societăţii cu răspundere limitată.
 • Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea societăţilor cu răspundere limitată.
 • Aporturile în natură sunt admise la societăţile cu răspundere limitată.
 • Acestea se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societatea cu răspundere limitată a bunurilor aflate în stare de utilizare.
 • Asociaţii primesc părţi sociale în schimbul aporturilor subscrise.
 • Semnatarii actului constitutiv precum şi persoanele care au un rol determinant în constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori.
 • Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de prezenţa lege.
 • O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.
 • O societate cu raspundere limitata , nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata , alcatuita dintr-o singura persoana.

INFIINTARE SRL  – ACTE NECESARE:

 • Copia dovezii de proprietate de unde va stabiliti sediul social: extras CF sau contract de vanzare-cumparare
 • Copia actului de identitate : CI, pasaport, permis de sedere
 • Minim 3 variante de denumiri firma

TERMEN:
2 zile lucratoare din momentul in care dosarul este depus la Registrul Comertului

SOLICITA INFORMATII

INFIINTARE SRL-D CONSTANTA

Daca nu ati mai avut pana acum o firma, va puteti infiinta un SRL-D, iar taxele de la ONRC sunt GRATUITE!

Ce este un SRL-D?
Societatea cu Răspundere Limitată – Debutant este reglementată de către Ordonanţa de Urgenţă 6/2011 şi a fost realizată în vederea stimulării înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți.

Cine poate înfiinţa un SRL-D?
Un SRL-D poate fi înfiinţat de intreprinzător debutant, o persoană fizică majoră ce indeplineşte cumulativ, în principal, următoarele condiţii:
– Nu a mai fost acţionar în cadrul altor firme din spatiul economic european.
– Daca a avut un PFA sau un II, poate sa-si înfiinţeze un SRL-D. Important e să nu fi fost acţionar într-un SRL(-D) sau SA.

SRL-D-ul poate să aibă până la 5 asociaţi, însă toţi trebuie să respecte cele două condiţii de mai sus. De asemenea, societatea trebuie să fie administrată de cel puţin unul dintre ei, ori de asociatul unic.
La infiinţarea SRL-D-ului, se pot alege maximum 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare
– Sunt excluse o serie de coduri CAEN specifice, ce nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societatii

INFIINTARE SRL-D BRASOV – BENEFICII:

 • R.L – D-ul este scutit de taxele de constituire la ORC
 • acordarea unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 10.000 euro.
 • garantii bancare acordate de Fondul National de Garantare a creditelor pentru IMM-uri până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, pentru creditele contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri.
 • scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, pentru cel mult 4 (patru) salariaţi.

OBLIGAȚII SPECIFICE SRL-D

 • să notifice în scris cu privire la înființare oficiul teritorial pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație (O.T.I.M.M.C.) al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competență își are sediul social, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidență;
 • să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată și să mențină în activitate cel puțin 2 salariați de la momentul obținerii facilităților până la pierderea calității de microintreprindere aparținând intreprinzătorului debutant;
 • să reinvestească anual cel puțin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent;
 • să depună la A.I.P.P.I.M.M. situațiile financiare semestriale și anuale, cu dovadă înregistrării acestora la autoritătile competente, precum și un raport semestrial de progres.

Pentru înfiinţarea unui SRL-D sunt necesare urmatoarele acte:

 • Dovada proprietatii – extras CF sau contract vanzare-cumparare al imobilului unde urmeaza sa va stabiliti sediul social
 • Act de identitate – original + copie
 • Minim 3 denumiri firma

INFIINTARE SRL-D – TERMEN:
2 zile lucratoare din momentul in care dosarul este depus la Registrul Comertului

SOLICITA INFORMATII

INFIINTARE PFA CONSTANTA

PFA – adica persoana fizica autorizata.
*Firma unui profesionist, persoană fizică autorizată, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma „persoană fizică autorizată” sau PFA.

NOU:
Sotul/sotia titularului II, PFA, poate sa inscrie in Registrul Comertului o declaratie pe proprie raspundere, ca participa in mod obisnuit la activitatea desfasurata de intreprinderea individuală/persoana fizică autorizată!

Conform OUG nr. 44/2008, pot desfășura activități economice în forma PFA persoanele fizice care:

 • au împlinit vârsta de 18 ani;
 • nu au săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura
 • celor care se înscriu în cazierul fiscal;
 • au un sediu profesional declarat conform legii;

DE CE PFA?
AVANTAJE

 • disponibilitatea imediată a veniturilor realizate;
 • eliminarea altor costuri suplimentare datorită organizării contabilității în partida simplă;
 • posibilitatea accesării de credite în calitatea de persoană fizică;
 • persoanele fizice autorizate pot face angajări persoanelor cu contract individual de muncă;
 • Nu este necesar un capital social

DEZAVANTAJE PFA

 • este obligatorie încheierea de contracte directe cu Casa de Asigurări de Sănătate și cu Casa de Asigurări Sociale pentru plata contribuțiilor necesare;
 • Datoriile PFA-ului pot fi recuperate din averea proprie a persoanei fizice;
 • La înființare, este necesară justificarea experienţei/pregătirii profesionale pentru fiecare cod CAEN ales.

INFIINTARE PFA – ACTE NECESARE ÎNFIINȚARE PFA

 • Cartea de identitate sau paşaportull titularului PFA;
 • Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional – Extras CF sau contract de proprietate;
 • Documentele care atestă pregătirea profesională şi/sau documentele care atestă experienţa profesională
 • Acordul vecinilor si al Asociatiei – formular tip

Ulterior infiintarii, urmează să depuneți declarații la :

 • Casa Națională de Pensii,
 • Casa Națională de Sănătate,
 • Administrația Financiară.

Persoana fizică autorizată va plăti lunar sau trimestrial taxe către stat. Astfel că veți avea de plătit impozitul de 16% la care se adaugă și pensia de 31% din salariul declarat și 5,5% pentru sănătate.

Termen: 4 zile lucratoare de la depunerea dosarului la Registrul Comertului

SOLICITA INFORMATII

INFIINTARE II CONSTANTA

II – Întreprinderea Individuală – este o formă a PFA., care poate desfășura orice fel de activitate, cu excepția celor organizate și reglementate prin legi speciale.
*Firma unui profesionist, titular al unei întreprinderi individuale, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma „Întreprindere individuală”.

NOU:                                                      
Sotul/sotia titularului II, PFA, poate sa inscrie in Registrul Comertului o declaratie pe proprie raspundere, ca participa in mod obisnuit la activitatea desfasurata de intreprinderea individuală/persoana fizică autorizată!

O astfel de întreprindere poate avea angajați cu contract de muncă și poate colabora liber cu alți întreprinzători.

Înființarea unei întreprinderi individuale poate apărea mai atractivă, în condițiile în care costurile de formalități de înființare sau radiere sunt mai mici, ținerea evidențelor contabile e mai simplă, iar cheltuielile de administrare ulterioare sunt relativ mai scăzute în comparație cu o societate cu răspundere limitată.

ACTE NECESARE INFIINTARE II:

 • Cartea de identitate;
 • Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată)- extras CF, contract de inchiriere/comodat;
 • Documentele care atestă pregătirea profesională şi/sau documentele care atestă experienţa profesională ;
 • Acordul vecinilor si al asociatiei – formular tip
SOLICITA INFORMATII

INFIINTARE IF CONSTANTA

IF – Întreprinderea Familială – este o formă a PFA., care poate desfășura orice fel de activitate, cu excepția celor organizate și reglementate prin legi speciale.
Legislatie: Ordonanța de Urgentă nr. 44 din anul 2008
*Firma unui profesionist, întreprindere familială, se compune din numele familiei sau a  reprezentantului acesteia, la care se adaugă sintagma „Întreprindere familială”.

IF – Întreprinderea Familială – este o formă de organizare economică fără implicaţii juridice organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa.

 • Aceasta trebuie, în primul rând, să fie alcătuită din 2 sau mai mulți membrii ai unei familii (între care trebuie să existe legături pană la gradul 4 de rudenie).
 • Reprezentantul IF trebuie să aibă minim 18 ani, iar ceilalți membri să aibă cel puțin 16 ani.
 • O persoana care are calitatea de reprezentant al unei intreprinderi familiale poate avea si  calitatea de titular al P.F.A. sau al unei intreprinderi individuale.
 • Intreprinderea familiala nu poate avea angajati, terte persoane fata de acordul de constituire.

INFIINTARE IF BRASOV – ACTE NECESARE INFIINTARE INTREPRINDERE FAMILIALA:

 • Cartea de identitate sau paşaportul fiecărui membru;
 • Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată)- extras CF, contract de inchiriere/comodat;
 • Documentele care atestă pregătirea profesională şi/sau documentele care atestă experienţa profesională;
 • Acordul vecinilor si al Asociatiei – formular tip

TERMEN:
4 zile lucratoare din momentul in care dosarul este depus la Registrul Comertului

SOLICITA INFORMATII

AI MAI MULTE INTREBARI? 

Intraba un expert

DOMENII IN CARE ACTIVAM

column2-image1Constructii

column2-image1Prestari servicii

Service auto

Agricultura

Pescuit

Comert

Alimentatie publica

Publicitate

Transport

SA LUCRAM IMPREUNA !

Lucram ca o singura echipa unita cu companii de top din Constanta si oferim clientilor nostri cele mai inalte sfaturi de calitate.

CONTACTEAZA-NE